فرم استخدام نیرو

مشخصات فردی
* حداقل داشتن مدرک دیپلم و سن زیر ۳۰ سال الزامیست.
تحصیلات
سوابق تحصیلي: (لطفا در صورت دانشجو بودن در هر يك از مقاطع تحصيلي، آن را ذكر نمائيد.)
در صورت نداشتن هر یک یا هیچکدام از سوابق تحصیلی، آن بخش را خالی بگزارید.
سوابق کاری