محصولات ما
جوجه یک روزه گوشتی
تخم مرغ نطفه دار
مرغ آماده طبخ گرم و منجمد
آلایشات و پای مرغ
نهال گیاهان مثمر ، غیر مثمر و زینتی
کود مرغی فرآوری شده پلت 
خوراک آبزیان 
غذای سگ و گربه 
پودر گوشت